“Snelheid en kwaliteit voor de beste prijs!”

Sluijsmans Landscaping streeft voortdurend naar een maximaal eindresultaat.

LANDSCHAPSINRICHTING

Sluijsmans Landscaping is gespecialiseerd in het plaatsen van afrasteringen, het aanleggen van wandelpaden, het planten van heggen, het zaaien/aanleggen van grasvelden en het aanleggen van poelen.

Meer info
LANDSCHAPSONDERHOUD

Op het gebied van landschapsonderhoud heeft Sluijsmans Landscaping uit Eckelrade een zeer ruime ervaring met het onderhouden van heggen en uiteenlopende maai- en rooiwerkzaamheden.

Meer info
BOOMVERZORGING

Bij Sluijsmans Landscaping kunt u ook terecht voor het planten, snoeien/uitdunnen en kappen van bomen, het versnipperen van takken en stamstukken en het frezen van boomstobben.

Meer info

FRUITTEELTLOONWERK

Sluijsmans Landscaping voert ook werkzaamheden uit met betrekking tot de inrichting en het onderhoud van fruitaanplanten, zoals gewasbescherming, palen trillen en gras zaaien.

Gewasbescherming: We zijn in het bezit van diverse spuitmachines voor zowel gewasbescherming als onkruidbestrijding. Deze zetten we hoofdzakelijk in bij het onderhouden van fruitaanplanten. Uiteraard beschikken we over de nodige vergunningen en licenties om dit werk voor derden te mogen uitvoeren.

FRUITTEELTLOONWERK

Sluijsmans Landscaping voert ook werkzaamheden uit met betrekking tot de inrichting en het onderhoud van fruitaanplanten, zoals gewasbescherming, palen trillen en gras zaaien.

Palen trillen: Ook kunnen wij u van dienst zijn met het trillen van palen met een maximale lengte van 4m als ondersteuningsmateriaal op uw plantage.

FRUITTEELTLOONWERK

Sluijsmans Landscaping voert ook werkzaamheden uit met betrekking tot de inrichting en het onderhoud van fruitaanplanten, zoals gewasbescherming, palen trillen en gras zaaien.

Gras zaaien: We beschikken over een tweetaal zaaibedcombinaties, waarmee we grasbanen kunnen zaaien met een breedte van 1,25m tot 2,25m breed.

frontfoto